Rubriky
Biznis

Objednajte si likvidáciu firmy u nás

Likvidácia firmy je náročný administratívny proces s právnymi a účtovnými výstupmi. Ak si trúfate, môžete podstúpiť tento proces sami, ale ak nemáte potrebné skúsenosti a vedomosti, je lepšie siahnuť po službách profesionálnej firmy. Svoj čas môžete venovať niečomu inému a vynaložené prostriedky sa vám určite vrátia a zúročia.

malý biznis

Likvidácia firmy je proces, pri ktorom sa vysporiadavajú záväzky a majetok firmy. Podmienkou je, že firma musí mať dostatok majetku a prostriedkov na vysporiadanie všetkých záväzkov. Ak nemá a ostanú dlhy, ide firma do konkurzu. Naopak, keď firma nemá ani majetok ani záväzky a povedzme je neaktívna, nevyvíja už činnosť, môžete ju buď predať, alebo zrušiť bez likvidácie.

Keď teda firma počas svojej činnosti majetok nadobudla, je potrebné ju likvidovať. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodne o začatí likvidácie firmy, pokiaľ je spoločníkov viac, ak je jediný spoločník stačí jeho písomné rozhodnutie. Zápisnica z valného zhromaždenia, prezenčná listina a podpisový vzor likvidátora, ktorý bol na zhromaždení určený sa prikladá k zápisu začatia likvidácie firmy v obchodnom registri. Následne prebieha likvidácia, je potrebné vysporiadavať záväzky a podať správu valnému zhromaždeniu. Okrem toho sa likvidácia zverejňuje v obchodnom vestníku a upovedomený musí byť aj daňový úrad. Výmaz z obchodného registra je až posledný úkon.

likvidacia firmy

Pokiaľ si službu likvidácie firmy objednáte u nás, všetky tieto úkony sú zahrnuté v cene. My za vás pripravíme: zápisnicu z valného zhromaždenia, podpisový vzor likvidátora, podanie na registrový súd, zverejnenie v obchodnom vestníku, zápisnicu zo záverečného valného zhromaždenia, správu likvidátora, oznámenie likvidácie daňovému úradu, vyžiadame súhlas správcu dane s výmazom firmy z obchodného registra a nakoniec výmaz z obchodného registra. Vy si budete musieť zabezpečiť od vašich účtovníkov akurát mimoriadnu účtovnú súvahu ku dňu začatia likvidácie a potom účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.

Rubriky
Biznis

Čo s digitálnymi fotkami?

Každý vieme, akým spôsobom sa fotí v súčasnosti. Že drvivá väčšina zachytených snímok má dnes digitálnu podobu. Pretože veľa záberov dnes zachytávame cez svoj mobilný telefón, ktorý máme stále po ruke.

Stačí sa pozrieť na dnešných ľudí, robia fotky skoro stále. Na každom mieste. A keby ste si prezreli ich alebo vlastne pravdepodobne aj svoj smartphone, určite by ste v ňom našli bohatú fotogalériu. Uložené snímky z rôznych miest, s rôznymi ľuďmi a niektoré snímky by pravdepodobne boli staré aj niekoľko rokov. A to nie je všetko, tie najlepšie zábery si ďalej zvykneme uložiť do svojho počítača alebo ich nahrať na sociálnu sieť.

Žena fotografka

Teraz si predstavte, že by ste z mobilu stratili pamäťovú kartu, alebo by ste niekde stratili samotný mobil či by sa vám pokazil. A v počítači by sa zničil pevný disk, no a zo siete (ak by ste mali zálohu na cloude), by ste museli sťahovať všetky fotky znova do svojho zariadenia a znova ich triediť. Vlastne je dosť otravné hľadať konkrétnu fotku aj v samotnej fotogalérii v zariadení. Máme tam zvyčajne toľko obrázkových súborov, že už sa v nich strácame.

Nenechajte svoje najlepšie snímky zapadnúť. Uistite sa, že sa nestratia medzi tým všetkým a ostatným a že sa ani nestratia, ak sa vám pokazí zariadenie. Takisto si spravte istotu, že ich len tak omylom nevymažete. Získajte túto istotu jednoduchým spôsobom- dajte si svoje digitálne fotky vyvolať.

Žaba, fotoalbum

S tým sa obráťte na lacné vyvolanie fotiek https://www.fotkyzababku.sk/. Dnes je to v skutočnosti dosť jednoduché. Nemusíte nikam chodiť, stačí vaše obrázky z mobilu alebo počítača nahrať do online systému fotoštúdia. Vaše vybrané obrázky, ktoré sem nahráte a vyplníte rôzne detaily, vám prídu do pár dní vyvolané domov. Vyvolané fotky si môžete uložiť do fotoalbumu, nechať si z nich vyrobiť fotoobraz, alebo ich niekomu darovať.

Rubriky
Biznis

Ako funguje prevod obchodného podielu?

Každý spoločník ma v s.r.o. svoje podiely tie znamenajú práva a povinnosti, ktoré spoločníci majú voči spoločnosti. Podiel odzrkadľuje vklad spoločníka. Udáva sa v percentách. Ako spoločník máte právo previesť svoj podiel na iného spoločníka. Prevod sa musí uskutočniť platnou zmluvou, kde je potrebné overiť osobne údaje a tiež notárom overené podpisy. Na to, aby ste však svoj podiel mohli previesť musí Vám valné zhromaždenie udeliť súhlas. Valné zhromaždenie najprv musí odsúhlasiť každú takúto žiadosť o prevode podielu. Podiel je možné previesť aj na tretiu osobu. Teda osobu, ktorá zatiaľ nefiguruje v s.r.o. Takou to osobou môže byť prakticky ktokoľvek. Valné zhromaždenie: je najvyšší riadiaci orgán spoločnosti. Rozhoduje o dôležitých zmenách, ktoré sa týkajú spoločnosti. Tvoria ho všetci spoločníci s.r.o. Čím väčší vklad, ako spoločník vložíte tým máte väčší nárok na podiel vo spoločnosti.

Prevod podielu

Podmienkou každého nového spoločníka je zaplatiť súdny poplatok vo výške 30 €. Každý takýto prevod musí byť zapísaný do obchodného registra. Osoba, na ktorá sa prevedie podiel nesmie mať žiadne nedoplatky na daniach.Podiel môžete previesť ako na osobu fyzickou tak aj na právnickú. Spoločenská zmluva môže obsahovať vyslovene obmedzenie spoločníkom uskutočňovať prevod svojho podielu či už na ostatných spoločníkov alebo na tretiu osobu.

podanie rúk

Preto je nutne, aby ste dokonale poznali všetky dôležité body, ktoré zahŕňa spoločenská zmluva, ktorú ste podpísali a ktorou ste súčasťou. Podiel sa môže aj zdediť. Teda deje sa do vtedy ak jeden zo spoločníkov zomrie a jeho podiel sa prevedie na nového nadobúdovateľa v dedičskom konaní. Spoločníkovi nie je umožnené previesť svoj podiel vtedy ak sa vedie alebo bude viesť konanie o následnom zrušení s.r.o. Pri prevode podielu musí každý nový spoločník uskutočniť vklad 750€, čo je základne imanie jedného spoločníka. Radí Vám pomôžeme s prevodom obchodného podielu s.r.o Ezmluva.

Rubriky
Biznis

Sex priváty – diskrétnosť na prvom mieste.

V minulosti mnohí muži, ktorí vyhľadávali platené sexuálne služby, cestovali do iných miest, aby tam mali väčší pocit súkromia a diskrétnosti. No nemalo to príliš veľký efekt, keďže presne rovnakými pohnútkami sa riadili aj ostatní muži. A tak všetci muži napríklad zo Žiliny chodili do neďalekého Martina a naopak Martinčania navštevovali erotický klub v Žiline. Takže aj tak sa všetci muži z toho istého mesta stretávali pokope. Otázka diskrétnosti pri využívaní platených sexuálnych služieb je u väčšiny mužov na prvom mieste. Je to často veľmi dôležité aj pre slobodných mužov, nieto ešte pre skupinu ženatých alebo zadaných, ktorých je tiež dosť. Skrývanie sa a pocit odhalenia tak niekedy významne devalvujú celkový pocit z krásnych chvíľ, ktoré si muži prišli užiť za platenou spoločníčkou.

dievča v okne

Aj z toho dôvodu je dnes na vzostupe ponuka sexuálnych platených služieb na rôznych sex privátoch. Tieto sex priváty ponúkajú platené sexuálne služby, eskortné služby a profesionálne masáže najrôznejšieho druhu. V konečnom dôsledku je to takmer to isté, čo ponúkali alebo stále ponúkajú erotické kluby. No je to v podstatne inom, súkromnejšom prostredí privátu a za výhodnejšie ceny. Tieto dve výhody tak víta väčšina mužov, takže sex priváty sú dnes na výraznom vzostupe. A ich ponuka sa stále rozširuje o nové menšie mestá. Keďže s tým zo strany žien, ktoré majú záujem ponúkať takéto služby, nie sú spojené žiadne náklady.

žena na posteli

Vysoký stupeň diskrétnosti je u sex privátov veľmi vítaný. Odporúčame však vyhľadávať na kvalitných a overených stránkach, ktoré sprostredkúvajú kontakt na kvalitné sex priváty. Ak ste napríklad zo Senice, otvoríte si stránku sex privát Senica a vyberiete si svoje dievča na základe mnohých podrobných informácii na jej profile. Následne ju navštívite na jej priváte, čo sú najčastejšie byty v panelových domoch. Takže je to to isté, akoby ste išli za kamarátom, žiadne zvedavé pohľady a môžete si bez obáv užiť príjemné chvíle s krásnym dievčaťom.

Rubriky
Biznis

Myslite na čistotu vášho potrubia a kanalizácie

Čistenie odpadových rúr a potrubí, to je niečo, k čomu je samozrejme potrebná minimálne aspoň technická zručnosť. Ale ani tá sama o sebe nie je zárukou, že táto práca prebehne hladko, čisto a bez spôsobených škôd. Navyše ak sa dá v dnešnej dobe k tomu zavolať odborná pomoc krtkovanie Hlohovec https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii-hlohovec/.

Náradie, potrubie

Pretože okrem manuálnej zručnosti a v prípade profesionálov- potrebných skúseností, je k tomu potrebná aj správna technika a nástroje. Určite tak s odborným servisom prebehne celý proces komfortnejšie a ľahšie, než keby sa do toho pustil bežný laik. A pritom je vhodné a dá povedať nutné- odstrániť usadeniny z potrubia skôr, než upchatá kanalizácia narobí väčšiu škodu.

Preto je teda vhodné pustiť sa do kvalitného prečistenia už po tom, ako sa začnú prejavovať úvodné príznaky. A tie sa najskôr prejavujú spomaleným odtekaním vody, čo takisto nie je nič príjemné a táto obmedzená prevádzka nás začne obmedzovať. Prečistením potrubia, kanalizácie, odtoku sa vlastne havarijný stav ihneď odstráni.

Pretože len správne odtekajúce odpadové potrubie umožňuje nerušenú prevádzku umývadla, vane, či napríklad kuchynského drezu. V opačnom prípade sme totiž svedkami už spomenutého pomalého odtekania a následne napríklad aj nepríjemne sa šíriaceho zápachu, ktorý sa začne rozliehať po celej miestnosti. Nehovoriac o odpadovej vode, čo nebude správne odtekať a môže onedlho spôsobiť neželané škody.

Umývadlo, kohútik

Prečistené a teda dokonale funkčné kanalizačné potrubia nás v našom každodennom živote nijako neobmedzujú.

O dokonalé prečistenie sa postará odborná technika krtkovania a vyššie spomenutý profesionálny servis s použitím odpovedajúcej techniky a príslušenstva. Ide o servis a zákrok, ktorý sa často praktizuje v tých najrôznejších nehnuteľnostiach:

  • V rodinných domoch aj bytovkách, ale aj v podnikoch a napríklad reštauráciách, kaviarňach, obchodoch, ale takisto v rôznych štátnych inštitúciách.

Rubriky
Biznis

Nadčasový dizajn Twinzz

Je všeobecne známe a určite ste už aj Vy počuli o tom, že Twinzz nie je len nejaká značka, ale životný štýl. Životný štýl, ktorý má svoj príbeh. Príbeh dvoch chlapcov – ktorí sú dvojičkami a pochádzajú z Manchestru. Títo chlapci túžili po oblečení, ktoré bude odrážať ich život a myslenie, po oblečení, ktoré bude odrážať ich nespútanosť a voľnosť. Twinzz je teda značka, ktorá prezentuje street štýl, ktorý je neprehliadnuteľný vo všetkom z ich produkcie, od mestského až po športové oblečenie a doplnky.

street style

Značka Twinzz https://trenchtown.sk/znacky/twinzz/ je základnou a tou najviac prezentovanou značkou v kategórii street oblečenia, známa celosvetovo a jej predaj funguje na globálnej úrovni. A pritom tu s nami nie je až tak dlho, založená bola v roku 2014 a rýchlosťou blesku zaujala tak, že si úspešne celosvetovo drží popredné priečky predajnosti street kategórie, čo je neuveriteľné.

Prvotným nápadom týchto chlapcov boli šiltovky, ktoré mali zaujať tým, že boli vyrobené z najkvalitnejším materiálov s kvalitným prvotriednym zdobením. A to sa im podarilo, šiltovky so skutočne nadčasovým dizajnom zaznamenali okamžitý úspech, tak zašli ešte ďalej – začali vyrábať oblečenie – vyrábané podľa najnáročnejších štandardov mimoriadnej kvality, no zároveň funkčné a módne. Značka Twinzz je známa svojim veľkým zmyslom pre detaily a to z nej robí značku výnimočnú, pretože kvalita, zmysel pre detail a nadčasový dizajn sú pri výrobe prioritou.

čierna šiltovka

Twinzz je mimoriadne obľúbenou značkou po celom svete, a u nás rovnako. Nádherné a nadčasové kúsky oblečenia a šiltoviek teraz nájdete na našej stránke trenchtown.sk – všetky kolekcie Twinzz oblečenia a šiltoviek sú tu len pre Vás. Street štýl, ktorý je nielen kvalitný, detailne prepracovaný a nadčasový, ale street štýl so silným príbehom, ktorý ma dušu. Ak máte radi slobodu, nespútanosť a voľnosť, značka Twinzz je určená presne pre Vás.

Rubriky
Biznis

Predaj firmy platca dph

Predaj firmy platca dph je v súčasnosti rozšírený a zaužívaný proces pre podnikateľov, ktorí majú záujem začať podnikať a to ihneď a bez zbytočných a siahodlhých vybavovaní potrebnej dokumentácie. Tak prečo nevyužiť službu sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim a vyhnúť sa možným problémom pri zakladaní novej firmy.

začíname podnikať

Predaj firmy platca dph https://41business.com/predaj-ready-made je možnosť pre vás, možnosť kúpy firmy a začatia podnikania okamžite a to hneď ako platiteľ dph. Vyhnete sa zložitým procesom registrácie, pohovorom, dokladovaním na úradoch a ušetríte čas, potrebný na registráciu firmy. Predaj firmy platca dph je dnes obľúbená služba, pripravená pre vás na rýchly prevod od prijatia objednávky. Firmy sú 100% „čisté“, čo znamená, že nemajú žiadne pohľadávky a záväzky, majú splatené základné imanie, sú zapísané v Obchodnom registri, majú pridelené identifikačné číslo IČ DPH a sú dostupné k podnikaniu do 24 – 48 hodín od prijatia objednávky.

Úlohou sprostredkovateľskej firmy je zrealizovať obchod tak, aby boli zachované práva a povinnosti obidvoch zúčastnených strán a tiež objektivita samotnej realizácie obchodu. Predávajúci zodpovedá za bezdlžnosť a stav účtovníctva firmy a kupujúci sa zaväzuje, že bude podnikať v súlade s právom.

predaj spoločnosti

Predaj firmy platca dph je technicky prevod obchodného podielu z pôvodného spoločníka alebo spoločníkov na nového podnikateľa. Práve skutočnosť, že firma je platiteľom dph, je výhodou pre potenciálneho kupujúceho z dôvodu zábezpeky na daň. Zábezpeku na daň môže stanoviť daňový úrad pri podaní žiadosti o registráciu pre dph. Z dôvodu vysokej čiastky zábezpeky je výhodnejšie kúpiť spoločnosť, ktorá už je platiteľom dph. Platiteľ dph vždy predáva tovar alebo službu vrátane dph a môže si uplatniť odpočet dph v daňovom priznaní.

Rubriky
Biznis

Sťahovanie a spoľahlivá preprava predmetov

Ak ste sa už niekedy v minulosti plánovali sťahovať, resp. potrebovali ste presťahovať svoje veci na inú lokáciu, istotne už viete, že to nie je len tak. Proste si behom hodiny nepovieme, že ideme sa sťahovať a pustíme sa do toho s funkčným záverom. Ono to treba premyslieť, naplánovať a zorganizovať aj niekoľko dní, možno týždňov predtým.

Aby sme na nič nezabudli, ale hlavne vymyslieť, ako presťahovať aj tie väčšie a ťažšie predmety, takisto ako pri sťahovaní nepoškodiť krehké a cenné predmety, samozrejme je potrebné mať tiež vozidlo, kde by sa toho dalo uskladniť a previesť čo najviac, nech sa nevraciate na stokrát. No a pochopiteľne uvažujete aj nad tým, kto vám s týmto pomôže, kto bude mať na vás čas a kto má vozidlo s dostatočne veľkým úložným priestorom.

sťahovacia firma

Sťahovanie s odborníkmi

Na predchádzajúce úvahy vám ochotne odpovie a riešenie poskytne stahovanie zvolen. Tieto základné otázky si ujasníte už v úvode vďaka dostupnému online formuláru na stránke prepravcu, ktorý máte vyplnený za pár minút. Zadáte do neho všetko podstatné- vaše kontaktné údaje, dátum a presný deň odvozu/sťahovania, miesto z bodu A do bodu B a vzdialenosť medzi nimi, no máte tam aj ďalšiu zaujímavú možnosť- pri vyplňovaní formulára si zakliknete, aké vozidlo si k tomu objednáte. Na výber máte Fiat Ducato alebo VW Caddy.

žena, škatule, sťahovani

Je výhoda, že ide o skúsené medzinárodné prepravné služby, ktoré sa v podstate nemusia využiť len pri rodinnom sťahovaní, ale dajme tomu aj v prípade, ak potrebujete odviesť iba starý nábytok, tiež ak potrebujete odviesť na likvidáciu nejaké iné ťažké a nemotorné veci, skrátka ak potrebujete spoľahlivo previezť predmety z bodu A do bodu B za akýmkoľvek účelom. To môžu oceniť napríklad aj firmy pri sťahovaní svojich kancelárií či skladov.

Veľa toho vybavíte už pri spomenutom vyplnení internetového formulára, do ktorého zadáte všetky potrebné požiadavky.

Rubriky
Biznis

Kúp si svoju agentúru a zarábaj

Možno ste už počuli, že novodobým trendom už aj nás je predaj a kúpa existujúcich firiem. Nečudujte sa, no všade vo svete je to už bežná praktika.

Ako to funguje?

Kúpa či predaj má svoje nepopierateľné výhody. Tou prvou je čas a tou druhou sú peniaze.

Kúpu spoločnosti môžete realizovať okamžite. Ich cena sa priemerne pohybuje medzi 2,5-4 tisíc Eur. Podpisom zmluvy, prevodom vlastníctva a podpisových vzorov získavate existujúcu firmu zaregistrovanú v obchodnom registri (IČO) a ak si vyberiete firmu s povinnosťou platby dph, tak obdržíte aj DIČo.

cas su peniaze

Súčasťou prevodu vlastníctva býva aj úprava živností, sídla či mena spoločnosti.

V najlepšom možnom prípade môžete vašu novú firmu začať využívať už do jedného týždňa.

Zaujímavosťou popri predaji klasických firiem, sú agentúry na predaj. Jednou z nich je agentúra dočasného zamestnávania.

Čo je agentúra dočasného zamestnávania?

agentura

Firma, ktorá pokrýva trh práce ako neštátna agentúra poskytujúca pracovný pomer za účelom dočasného zamestnania u iných zamestnávateľov. Áno, čítate správne. Agentúra zamestnáva pracovníkov, ktorých na dočasnej báze uvoľňuje na prácu, na ktorú boli prijatí a posúva ich ďalej iným spoločnostiam a firmám. Je to dočasné sprostredkovanie a keďže agentúra si nemôže účtovať žiadne poplatky tak zamestnávateľ priamo zodpovedá za výplatu svojho zamestnanca, bez skrytých výdavkov.

Takáto agentúra má väčšinou stálych klientov s pravidelným dopytom po istých typoch prác, preto posiela svojich zamestnancov pravidelne k nim na prácu.

Ak vás zaujíma tento druh firiem, pozrite si dostupný zoznam agentúr dočasného zamestnávania https://ezmluva.sk/predaj-adz.

Ak vás kúpa firmy či agentúry nezaujala a chcete si vytvoriť svoju vlastnú firmu, tak nesmúťte, pretože firmy zaoberajúce sa kúpou a predajom poskytujú aj služby v oblasti zakladania firiem a za par dukátov za vás všetko vybavia a obehajú.

Bežne sa táto cena pohybuje okolo 300,- Eur a jej súčasťou sú výdavky spojené s kolkami či inými poplatkami. Splatenie imania samozrejme ostáva na zakladateľoch, to za vás firma žiaľ nevybaví.

To už by bolo až príliš dokonalé.

Rubriky
Biznis

Tantra masérky a erotické masáže- čo ste o nich nevedeli

Ešte stále existuje veľa vecí, ku ktorým nie je dostupný jeden oficiálne správny názor, ale naopak viacero rôznych názorov, pohľadov a možno tiež rozdielnych osobných skúseností. A určite nájdeme niekoľko nejasností aj pri téme tantrická masáž. Ľudia, ktorí s ňou ešte nemajú bohaté skúsenosti, no radi by ju v najbližšej budúcnosti odskúšali, môžu mať v hlave pár neodpovedaných otázok alebo určité predstavy zložené len z mýtov, ktoré sa niekde dopočuli.

Na niektoré takéto mýty spojené s tantrickou masážou sa pozrieme nižšie a trochu si ich ujasníme.

ruka na posteli

A pustíme sa do toho najznámejšieho. Vraj tantrická masáž je len o poskytovaní erotických služieb a zákazníci ju navštevujú iba preto, aby sa atraktívna masérka dotýkala ich prirodzenia. Teda že celé je to iba o dosiahnutí orgazmu.

V skutočnosti sú dotyky v intímnych partiách tela jedným z procesov, ako sa dá najlepšie pracovať so sexuálnou energiou a využiť ju k tomu, aby priniesli kvalitné fyzické aj psychické uvoľnenie. Základom je tu teda intenzívna práca so sexuálnou energiou, nie rýchle dosiahnutie orgazmu. Pri konci masáže síce k nemu môže prísť, ale celý proces je skôr o regulácii intenzívneho sexuálneho napätia do podoby, aby prinášalo relax a príjemné pôžitky. Je teda výhodou, ak nám takýto príjemný stav vydrží čo najdlhšie a k prípadnému orgazmu príde až nakoniec. Veď kvalitná tantra masáž môže trvať aj hodinu (či viac).

ženské ruky

Tantra salóny a erotické masáže sú vraj služby, ktoré sú primárne určené len pre mužov.

Nie, pretože v skutočnosti má táto masáž pozitívne účinky aj pre ženy. Dokáže zvýšiť ich libido, no takisto odbúrať dlhodobo zadržiavaný stres, napätie či smútok. Hoci pánskeho zákazníka masírujú tantra masérky https://bratislavatantra.sk/tag/tantra-maserky/, u žien sú to zvyčajne zasa maséri mužského pohlavia.

  • U žien takéto postupy účinne pomáhajú aj pri odbúravaní menštruačných bolestí.