Ako vytvoriť čo najviac efektívnu reklamu? Pomôžu nám agentúry

K podnikaniu v 21.storočí sa automaticky viaže i reklama a to vlastne z veľkej časti. Podnikateľských subjektov je priveľa, vzájomne si konkurujú, no a tak prebieha každodenný boj o zisk klientely. Možno povedať, že už nestačí mať iba skvelý podnikateľský plán, ale veľké úsilie treba venovať i do reklamy, respektíve do oslovenia a následného zisku čo najviac zákazníkov. Pochopiteľným krokom sa tak v dnešnej dobe stáva cesta, v ktorej si podnikatelia k tvorbe reklamy zaplatia profesionálov.Vytvoriť reklamu si síce môžeme aj sami, ale bude schopná konkurencie? Odborníci by na nej zrejme našli určité chyby či slabý potenciál zaujať. Preto sa poďme pozrieť, aký typ reklamy nám poskytnú profesionáli.
Obrátime sa na agentúru a to: Reklamnú, mediálnu, alebo PR.

oči

Aký je medzi nimi rozdiel? Reklamná agentúra nastaví sympatický a hlavne zaujímavý štýl komunikácie k vhodnej cieľovej skupine, okrem toho vytvorí i textové a dizajnové projekty, ktoré sa skladajú z copywritingu (písania pútavých textov), grafického dizajnu (celková pútavá grafická podoba), ako aj formy art direction, čo je v podstate vizuálne uchopenie zvereného projektu. Mediálna agentúra zasa venuje svoju činnosť druhej podstatnej stránke, zaobstará vhodný mediálny priestor, do akého by bolo najideálnejšie daný projekt vsunúť. Pod mediálnym priestorom si predstavme klasiku ako billboardy, TV reklama, vsunutie spracovanej reklamy do v novín, či v inovatívnej podobe aj umiestnenie projektu online na webové stránky.

obchod

• Tieto služby si môžeme objednať oddelene, ale existuje i tkzv. full servis agentúra, ktorá poskytuje všetky spomenuté služby v jednom balíčku.
Vo väčšine prípadoch sa stretneme s týmto logickým poradím. Najskôr sa zhotoví pútavý reklamný projekt, mediálny priestor a prezentácia pricházna na rad až potom, avšak je rovnako potrebnou súčasťou. K mediálnej prezentácii je najskôr potrebný spracovaný reklamný projekt. V mediálnom priestore asi najvierohodnejšie pôsobia recenzie z druhej strany.

srdce

V tomto smere nám pomôže agentúra PR. PR (public relationship), čiže vzťah s verejnosťou je sympatický spôsob reklamy. Superlatívne recenzie budú za vás tvoriť novinári, odborníci, textári, alebo známe osobnosti. No a práve agentúra PR má na starosti nadviazať s nimi čo najlepšie vzťahy a predstaviť vás v tom najlepšom svetle. Tento pozitívny vzťah sa prejaví na pozitívnej prezentácii z druhej strany, čiže textárov, novinárov, odborníkov na danú tému, či známych osobností.