Ako prebieha písomná maturita?

Termíny maturitných skúšok každoročne v predstihu vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Najprv prebieha písomná časť, ktorej termín zvyčajne pripadá na 10.-15. marec a koná sa od utorka do piatku. V utorok sa maturuje zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu z jazykov (na výber sú anglický, nemecký, ruský, taliansky, španielsky, francúzsky), vo štvrtok z matematiky a v piatok maturujú žiaci s vyučovacím jazykom ukrajinským alebo maďarským.

vzdělání

Ráno sa žiaci dostavia na určitý termín do školy, kde sa dozvedia v akej triede budú daný deň maturovať a kto z radu učiteľov im bude vykonávať dozor. Keď nadíde čas, pedagóg poverený dohľadom nad maturitnými skúškami vysvetlí žiakom všetky náležitosti a po jeho pokyne sa test začína písať. Časy na riešenie testov sa každý rok menia, o všetkom však budete vopred podrobne oboznámení. Nebuďte prekvapení, ak vás počas písania testu navštívi školská predmetová komisia, ktorá má za úlohu zaistiť úplnú transparentnosť a férovosť počas konania celej maturitnej skúšky.

učebna

Po napísaní testu majú maturanti prestávku, ktorú môžu využiť na obed či oddych. Následne sa presunú do triedy, kde spoločne čakajú na témy maturitných slohov, ktoré vyžrebuje minister/ka školstva. Žrebovanie je vysielané naživo na Rádiu Slovensko. Pri slohu zo slovenčiny majú maturanti na výber zo štyroch tém, pri slohu z cudzích jazykov je určená jedná téma, ktorej sa musia všetci abiturienti držať. Na napísanie slohu z jazyka slovenského, ktorého nutnou súčasťou je koncept a čistopis majú maturanti dve a pol hodiny, čiže 150 minút ; na sloh z cudzích jazykov, ktorý nevyžaduje koncept a čistopis je určené časové rozpätie 60 minút.

promoce

Na úspešné zmaturovanie potrebujete mať zo slovenčiny a angličtiny výsledok testu lepší ako 33,3 a na ústnej časti dostať najhoršiu štvorku. Ak sa vám napísať test nad túto hranicu nepodarí, musíte nad túto hranicu napísať slohovú prácu a zároveň byť pri ústnej časti ohodnotený najhoršou známkou 3 – teda dobrý.