Učiteľ bol niekto

V minulosti sa povolanie učiteľa bralo ako niečo veľmi vzácne, hodné úcty. Učiteľ vyvolával nielen u žiakov, ale aj u samotných rodičov veľký rešpekt a bol veľmi uznávaný. Samozrejme, našli sa aj učitelia, ktorí si svojho postavenia v spoločnosti boli vedomí a mnohokrát ho aj poriadne zneužívali. Ale väčšina učiteľov, ktorí svoje povolanie brali naozaj ako povolanie, či lepšie povedané poslanie, svojich žiakov viedli a vzdelávali najlepšie ako mohli.

katedra

Doba sa mení
Tak ako sa mení doba, mení sa aj spoločnosť a s ňou sa zmenilo i postavenie školstva, vzdelávania a učiteľov vôbec. Len tí zostali rovnakí. Takí, ktorí svoje povolanie milujú, milujú deti a sú šťastní, keď im môžu odovzdávať svoje vedomosti, ale sú aj takí, ktorí učiteľovanie berú ako povinnosť, ktorú treba vykonávať. Každopádne treba povedať, že práca s deťmi je náročná. Možno by niekto chcel oponovať, že čo je ťažké na tom, dostať do pozoru 20 zvedavcov či pubertiakov, ale skutočnosť je iná. Nie je to žiadna hračka a kto si myslí opak, nech si to pokojne vyskúša.

Už veľa učiteľov, ktorí aj napriek tomu, že mali učiteľovanie radi, odišli zo školstva. A prečo? Pretože toto povolanie a vzdelávanie je na Slovensku nedocenené. Nejde ani tak o to, že platy učiteľov ani zďaleka nezodpovedajú namáhavej práci, ktorou je výchova a vzdelávanie, ale najmä preto, ako sú v spoločnosti vnímaní. Pretože väčšina ľudí vidí iba to, že učitelia údajne končia v škole na obed, rovnako ako deti. Že učitelia majú 2 mesiace prázdnin, ako deti.

 Aká je skutočnosť?
Tí, ktorí aspoň trochu do toho vidia, nielen samotní učitelia, ale aj ich rodiny a deti ale vedia, že pravda je trošku iná. Tí vedia, že pracovná doba končí učiteľovi oveľa neskôr, ako ostatným pracujúcim. Pravda je taká, že výchovno-vzdelávací proces v škole s deťmi možno končí na obed, aj keď ani to nie je celkom pravda, pretože aj záujmové krúžky vedú poväčšine učitelia.

školák

Po tom, ako zazvoní po vyučovaní sa učiteľovi začína „druhá šichta“ v zmysle prípravy na ďalší vyučovací deň, opravovania písomiek, kopírovania a zháňania materiálov na vyučovanie, pretože čuduj sa svete, nestačí učiť len to, čo je v učebniciach, nehovoriac o tom, že častokrát učiteľa čakajú stretnutia s rodičmi, či doučovanie detí, ktorým to na hodinách nejde tak dobre ako ostatným. A ak toto všetko nestihnú v škole, často sa stane, že večer, namiesto oddychu sa zaberú do opravovania diktátov či päťminútoviek. Nuž, aj takto vyzerá deň učiteľa, ktorý si nezaslúži ani to, aby ho rodičia či deti pozdravili na ulici,  nie to ešte, aby spoločnosť pochopila, aký význam má jeho práca. Je smutné, že si to často neuvedomujú ani samotní rodičia, o ktorých deti sa títo učitelia starajú a venujú im viac času ako svojim vlastným deťom. 

Ako prebieha písomná maturita?

Termíny maturitných skúšok každoročne v predstihu vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Najprv prebieha písomná časť, ktorej termín zvyčajne pripadá na 10.-15. marec a koná sa od utorka do piatku. V utorok sa maturuje zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu z jazykov (na výber sú anglický, nemecký, ruský, taliansky, španielsky, francúzsky), vo štvrtok z matematiky a v piatok maturujú žiaci s vyučovacím jazykom ukrajinským alebo maďarským.

vzdělání

Ráno sa žiaci dostavia na určitý termín do školy, kde sa dozvedia v akej triede budú daný deň maturovať a kto z radu učiteľov im bude vykonávať dozor. Keď nadíde čas, pedagóg poverený dohľadom nad maturitnými skúškami vysvetlí žiakom všetky náležitosti a po jeho pokyne sa test začína písať. Časy na riešenie testov sa každý rok menia, o všetkom však budete vopred podrobne oboznámení. Nebuďte prekvapení, ak vás počas písania testu navštívi školská predmetová komisia, ktorá má za úlohu zaistiť úplnú transparentnosť a férovosť počas konania celej maturitnej skúšky.

učebna

Po napísaní testu majú maturanti prestávku, ktorú môžu využiť na obed či oddych. Následne sa presunú do triedy, kde spoločne čakajú na témy maturitných slohov, ktoré vyžrebuje minister/ka školstva. Žrebovanie je vysielané naživo na Rádiu Slovensko. Pri slohu zo slovenčiny majú maturanti na výber zo štyroch tém, pri slohu z cudzích jazykov je určená jedná téma, ktorej sa musia všetci abiturienti držať. Na napísanie slohu z jazyka slovenského, ktorého nutnou súčasťou je koncept a čistopis majú maturanti dve a pol hodiny, čiže 150 minút ; na sloh z cudzích jazykov, ktorý nevyžaduje koncept a čistopis je určené časové rozpätie 60 minút.

promoce

Na úspešné zmaturovanie potrebujete mať zo slovenčiny a angličtiny výsledok testu lepší ako 33,3 a na ústnej časti dostať najhoršiu štvorku. Ak sa vám napísať test nad túto hranicu nepodarí, musíte nad túto hranicu napísať slohovú prácu a zároveň byť pri ústnej časti ohodnotený najhoršou známkou 3 – teda dobrý.