Deti potrebujú pravidlá

Výchova detí je náročné poslanie rodičov, ktorí sa snažia svojim deťom dať všetko potrebné, aby boli zdravé, šťastné, vzdelané, slušné a pripravené na vstup do samostatného života. Pre deti je nesmierne dôležitá rodičovská láska i pocit istoty a bezpečia domova. A práve tu mnohí rodičia najčastejšie zlyhávajú.
rodina v červeném
Mnohokrát dávajú svojim deťom príliš veľa materiálnych vecí a zabúdajú, že deťom niekedy stačí spoločne strávená príjemná chvíľa alebo bežné konverzácia o zážitkoch i ťažkostiach uplynulého dňa. Bohužiaľ v súčasnosti väčšina rodičov je veľmi zaneprázdnená a svojim ratolestiam sa nemajú čas venovať. V takýchto okamžikoch povoľujú zo svojich zásad a zákazov, zabúdajú stanoviť pravidlá alebo opomenú dodržiavanie už dohodnutých pravidiel. A práve neprítomnosť pravidiel plodí neporiadok a chaos. Dieťa cíti Vašu nerozhodnosť alebo nezáujem a robí si čo chce.

V pravidlách sa prejavuje veľa z charakteristiky celej rodiny. Sú v nich Vaše postoje, ciele a metódy výchovy, či už ste mäkkí, zásadoví, nerozhodní, poddajní alebo nekompromisní. V rodinných pravidlách sa odráža to, čo sa u Vás považuje za správne a nesprávne, čo očakávate od svojich detí, aké máte hodnoty, čo dieťa môže a čo už nie.
houpací síť
Ak dieťa nedostane, čo chce, reaguje zlostne. Často budete bezmocní a rozhnevaní, najmä keď pocítite, že Váš potomok si presadzuje svoje záujmy. Skúste nepodľahnúť a vysvetlite mu zmysel konkrétnych pravidiel a upozornite ho na dôsledky ich nedodržania.

Podľa psychológov zvláda každé dieťa toľko základných pravidiel, koľko má rokov a mali by byť primerané jeho veku.
rodina na molu
Malému dieťaťu stačí argument „lebo som povedal“, no tínedžer potrebuje dôvody, ktoré spolu prediskutujete, pretože nesprávnymi zásadami môžete dosiahnuť opak, a to vzdor a vzburu. Pravidlá musia byť rešpektujúce, nesmú byť nástrojom moci a kontroly. Pamätajte, že Váš tínedžer je už mladý človek, ktorý zakrátko dospeje a bude sám robiť dôležité rozhodnutia.

Citát (Bruyére)
„Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.“