Rubriky
Zvieratá

Doba, kedy stačí kliknutie

Služby, informácie, zábava, či dokonca práca a nákupy, všetko je dnes možné prevádzkovať a vybaviť pomocou internetu, respektíve vďaka množstvu dostupných webových stránok či aplikácií. Ako je to možné?

internet

21. storočie je plné podnikov poskytujúcich svoje služby verejnosti, ale pre túto rýchlu dobu je typický aj doslova každodenný príval informácií v podobe správ, reklám, skutočných príbehov, či užitočných a potrebných návodov, z čoho mnohé sa týkajú bežného života takmer každého jednotlivca. Informovanosť bola potrebná prakticky vždy a to aj v každom období či režime a bola tu s nami zakaždým, i keď niekto by mohol namietať, že v minulosti iba v obmedzenom množstve. To síce môže byť pravda, ale potrebné informácie určite existovali. Bolo ich menej, no čo je ešte podstatnejšie, mali inú formu.

Text v novinách, rozhlas, televízia, tieto zdroje už s určitosťou môžeme označiť za akúsi samozrejmosť, či dokonca za zastaranú cestu publikovania či hľadania odpovedí. Dôležitým prvkom k zmene na súčasné zdroje informovanosti bol jednoznačne príchod internetu a rýchly rozvoj technológie do podoby, v akej ju poznáme dnes. To znamená, neustály prístup ku všetkému (médiám, službám) vždy a všade.

Hlavne posledné roky už nevravíme iba o manipulácii s PC a odkázanosti sedieť na jednom mieste, ale technológia si zvolila jednoznačný smer, prenosné zariadenia (smartfóny, tablety). Všimnime si, že zanikajú i kedysi navštevované internetové kaviarne. Niet sa čomu diviť, prenosné zariadenia sú dostatočne rýchle a výkonné, pričom nám v podstate ponúkajú všetky potrebné nástroje ako PC a možno i niečo viac, navyše praktickejším spôsobom vďaka množstvu mobilných aplikácií, v neposlednom rade vďaka možnosti pripojenia k sieti a to aj formou wi-fi. Weby navštevujeme každý deň a takmer nonstop.

noviny

Človek preto nemusí byť génius či nadmieru šikovný biznismen aby sa dovtípil, že informácie je potrebné uverejňovať a publikovať predovšetkým v podobe webových stránok, kde je pravdepodobnosť ich návštevy obrovská. Ako vás presvedčí , dnes už naozaj stačí iba pár kliknutí a máte prístup v podstate ku všetkým službám aj informáciám.