Čo je sociálne počúvanie?

Za pomoci využívania sociálnych médií môžete osloviť správnych ľudí, na správnom mieste a v správnom čase.

smartphone

Sociálne počúvanie a monitorovanie (sledovanie) sociálnych médií
Ľudia si často zamieňajú sledovanie sociálnych médií so sociálnym počúvaním a naopak. Aj keď sú si tieto pojmy podobné, neznamenajú to isté. Monitorovanie sociálnych médií reaguje na pripomienky týkajúcich sa profilov ich užívateľov. Pod sledovaním sociálnych médií si predstavte niečo, čo robíte dennodenne, t. j. sledovanie oznámení, upozornení na sociálnych sieťach a podobne. Avšak, posielanie sociálnych médií je gro pohľadom na to, čo ľudia hovoria online.
Čo sa týka spoločenského počúvania, ono poskytuje širší pohľad na trendy v priemysle a sentimenty zákazníkov, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na určitú značku. Zachytáva trendy a príležitosti v oblasti podnikania a postavenia značiek na trhu, ktoré by inak mohli byť prehliadnuté.

Prečo je dôležité počúvať sociálne médiá a ako ich môžu podniky využívať?
Počúvanie sociálnych médií je dôležité – poskytuje cenné informácie o vašej značke, zákazníkoch a priemysle. Keď pomocou sociálnych médií zistíte trendy, môžete prispôsobiť svoju stratégiu a zosúladiť ju so svojimi produktmi alebo službami a súčasnými trendmi.  
Môže to zahŕňať vytváranie obsahu, ktorý vaši zákazníci chcú spotrebovať, monitorovať zdravie značky vašej spoločnosti alebo konkurenta a využívať trendy ako inšpiráciu pre nové marketingové kampane.

monitory

Tu je návod, ako používať sociálne médiá, počúvať ich a propagovať svoju značku
1.       Zistite ako sa vaše publikum správa na rôznych sociálnych kanáloch. Takto si môžete napríklad všimnúť, že vaši sledovatelia sa viac angažujú s krátkodobým obsahom ako s dlhými videami. Použite tento náhľad a podľa toho upravte svoju stratégiu.
2.       Je užitočné analyzovať historické dáta, aby ste zistili čo priláka záujem sledovateľov a čo nie. Na základe toho vytvoriť nový obsah vašej stránky.
3.       Sledujte celkový zdravotný stav svojej značky. Použite sociálne počúvanie, aby ste určili ako ľudia celkovo vnímajú vašu značku. Pomocou týchto informácií môžete nájsť a riešiť potenciálne problémy, ktoré v budúcnosti môžu vzniknúť.
4.       Vytvorte nové kampane. Sledovanie recenzií, ktoré poskytujú vaši zákazníci o vašej značke identifikuje medzery a príležitosti na trhu, na ktorých môžete zarábať.