Verejné služby

Verejné služby sú tie, ktoré sa nedejú automaticky, ale platíme za ne predsa dane. Ale to si málokto z nás uvedomí. Nedá sa totižto vyčísliť presná suma, akú by sme platili ako jednotlivci za tieto služby.

město

1. Verejné osvetlenie
Zoberme si teda takýto príklad. Funguje automaticky? Áno. Každý večer sa zapne a každé ráno sa zhasne. V niektorých dedinách alebo mestách sa zhasína už okolo polnoci. Ale o tom nie je tento článok. Keď svieti, všetci sú spokojní, ale keď zrazu raz do roka nesvieti, všetci sa sťažujú. Naopak, mali by sme byť za tieto chvíľky výpadkov radi, pretože nám dávajú možnosť uvedomiť si, že niečo tak jednoduché ako je verejné osvetlenie potrebuje niekoho, kto ho zapne, vypne, zaplatí… Preto nie je mysliteľné, aby ho prevádzkoval súkromný podnik. Nedala by sa vyčísliť suma, ktorú by jednotlivci platili za osvetlenie. Veď by sa mohli sťažovať, že oni po tme nechodia, alebo ďalší by povedali, že je to nespravodlivé, lebo iní chodia viac ako oni.

červený kříž

2. Parkoviská, detské ihriská
Aj tieto veci sa dajú pokladať za verejné služby, pretože slúžia bez rozdielu všetkým nám. Všetkým ľudom. Dnes je to už trošku horšie s parkoviskami, pretože ich je nedostatok a ľudia si za ne častokrát platia. Ale v minulosti to tak nebolo a verím, že do budúcnosti sa to tiež vytratí. Detské ihriská majú slúžiť všetkým deťom v meste alebo na dedine bez rozdielu na to, či bývajú v danej bytovke, pred ktorou je ihrisko. Veď všetky mamičky a oteckovia platia dane (no samozrejme, česť výnimkám).

dětské hřiště

  1. Zdravotníctvo

A to najdôležitejšie predsa v neposlednom rade. Zdravotná starostlivosť by nám mala byť poskytovaná automaticky bez rozdielu rasy, veku alebo životného štýlu. Samozrejme treba si platiť zdravotné poistenie. Ale od toho tu nie sme. Kedykoľvek, keď nás niečo bolí, by sme sa mali dopátrať pomoci, ale nie vždy je tomu tak. Ale radí sa to medzi verejné služby. No vyčísliť suma by sa v tomto prípade dala.