Veštenie z kávy


Pre každý typ veštenia je potrebná koncentrácia a tiché miesto. Takže, ako prvé uistite, že ste sústredený iba na túto činnosť a moment. Vaša nesústredenosť následne môže ovplyvniť celý chod veštenia. Odporúča sa zapáliť sviečku, vonnú tyčinku, prípade pustiť relaxačnú hudbu.

káva

Budeme potrebovať:

  • Zrnkovú kávu (nie instantnú)
  • Bielu šálku (najvhodnejšie okrúhlu s tenším dnom)
  • Tanierik
  • Bielu servítku

Táto metóda je veľmi jednoduchá. Rady koľko lyžičiek zrnkovej kávy a koľkokrát z nej vypiť je tiež dané symbolicky.
Vhodná by mala byť biela šálka primeranej veľkosti plus tanierik. Teraz nasypte 3 malé kávové lyžičky a na trikrát zalejte horúcou vodou. Hlavne nechajte kávu čistú, teda žiadne mlieko, smotana, cukor! Počas celej prípravy sa musíte sústrediť na svoje otázky a napokon si k šálke sadnite a pomaly lyžičkou premiešavajte (otázky si musíte stále opakovať!). Teraz je potrebné vypiť kávu aspoň na sedemkrát.
Šálku je potrebné chytať iba pravou rukou, ak ste praváci. Ľaváci ľavou. Kávou pokrúžte v smere hodinových ručičiek. Hodnou rukou šálku preklopte dnom nahor. Prekryte bielym servítkom a nechajte odstáť 30 min. Po tomto čase je možné do šálky nahliadnuť. Sledujte obrazce sa stenách a dne šálky.
Nemusí vám to ísť hneď na prvýkrát. Podstatné je bystriť zrak a nechať pracovať predstavivosť. Otvorí sa vám týmto škála mnohých symbolov, od čísiel, písmen až po obrazy.

nápoj

Základný výklad:
Delenie častí šálky má tiež svoje opodstatnenie. Dno šálky symbolizuje minulosť. Stred steny prítomnosť avrch budúcnosť. Delenie šálky sa môže o niečo komplikovať. Vnútorná časť okolo uška značí náš milostný život. Naľavo prítomnosť, napravo budúcnosť.  Dno je predstaviteľom domova a rodiny a strana naproti uška zodpovedá financiám.
Farbysú tiež rozhodný faktor. Tým, že sa vám vytvorí kontrast bielej a čiernej, značí pozitívne a negatívne správy.
Celý výklad je však veľmi individuálny. Každý má na to svoje techniky a samozrejme, každý máme predstavivosť inú. Od toho sa môže líšiť pozorovanie a výklad symbolov.